Selvstændig og ansat privat børnepasser

Du har mulighed for at vælge at få et økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud eller i en pulje- eller privatinstitution. Ordningen giver dig større indflydelse og valgfrihed i forhold til, hvordan du ønsker dit barn passet. Du kan vælge at søge om tilskud til at få dit barn passet hos en selvstændig børnepasser eller ansætte en privat børnepasser, som skal godkendes af kommunen.

Hvad kan du få i tilskud? 
Fakta om tilskuddet
Hvordan får du en plads i privat pasning?
Særlige forhold når du ansætter en ung i huset eller et familiemedlem
Lukkedage i forbindelse med ferie
Når den private pasning ophører
Overflytning til børnehave 
Flere oplysninger om ordningen
Godkendelse af private pasningsordninger
Liste over børnepassere godkendt af Esbjerg Kommune

 

Hvad kan du få i tilskud?

Tilskuddet afhænger af, hvor stor din månedlige udgift til børnepasning er. Kommunens tilskud kan højst udgøre 75% af din udgift til den private pasning. Tilskuddet nedsættes den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Max. tilskud gældende fra 01.01.2018 pr. måned:

  • 5.923 kr. til børn i alderen 0 - 2 år
  • 3.629 kr. til børn i alderen 3 år - skolestart

Max. tilskud var i 2017 kr. 5.700 kr. til børn i alderen 0 - 2 år og kr. 3.552 kr. til børn i alderen 3 år - skolestart.

Pasningstilskuddet er fastsat på grundlag af fuldtidspasning, det vil sige 40 timer ugentlig og derover. Der ydes et reduceret tilskud til deltidspasning. Derudover gives også søskendetilskud.

Fakta om tilskuddet

  • Du skal som forælder være bosat i Esbjerg Kommune
  • Du kan søge tilskud til privat pasning til børn i alderen 0-6 år.
  • Du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder
  • Kommunen skal godkende pasningsaftalen og den person, der skal passe barnet inden tilskuddet kan bevilges
  • Du/I må ikke modtage fuldtids barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasning, til det barn du/I får tilskud til
  • Private børnepassere kan ikke få tilskud til at passe sine egne børn.
  • Vi udbetaler tilskuddet til din NemKonto, månedligt og forud, så det er til rådighed den første bankdag i måneden
  • Du skal ikke betale skat af tilskuddet. Børnepasseren skal derimod betale skat af den løn, som I har aftalt

Hvordan får du en plads i privat pasning?

Du skal kontakte en selvstændig børnepasser, hvis du ønsker, at dit barn skal passes privat. Der anvises ikke børn via Dagtilbud til de godkendte private børnepassere.

Du kan også vælge at ansætte en børnepasser, som er en person du selv finder. Det kan være en ung i huset, eller et familiemedlem, som skal godkendes af Esbjerg Kommune inden pasningen påbegyndes.

Inden dit barn starter i pasningsordningen, skal du via  Esbjerg Kommunes selvbetjeningsløsning ansøge om tilskud til pasning. Du skal sammen med den private pasningsordning elller den ansatte børnepasser, udarbejde en pasningsaftale, som skal underskrives af både dig og børnepasseren.

Særlige forhold når du ansætter en ung i huset eller et familiemedlem

Du er arbejdsgiver, når du har en ansat børnepasser. Det betyder, at du har en række forpligtelser i forhold til CVR/SE-nummer, ATP, skatte- og ferieregler, arbejdsmiljø og forsikringsforhold.

Der stilles krav om straffe- og børneattest på den person, du ønsker at ansætte.

Du kan få mere at vide om ordningen her og under "Læs mere" i menuen til højre.

Lukkedage i forbindelse med ferie

Der udbetales tilskud for 12 måneder, uanset om den private børnepasser holder ferielukket eller ej. Dog kan der maksimalt udbetales tilskud for 30 lukkedage i perioden 1. maj til 30. april. Det betyder, at dit barns tilskud vil blive reduceret, hvis det har været optaget i hele ferieperioden og antallet af lukkedage overstiger 30 dage.

Når den private pasning ophører

Hvis din private børnepasning ophører, og du ønsker pasningen fortsat i et kommunalt dagtilbud, skal du kontakte pladsanvisningen ved Dagtilbud. Dit barn er sikret en plads i kommunal pasning i et af de fire garantidistrikter senest en måned fra den dato du retter henvendelse til Pladsanvisningen - dog tidligst dagen efter opsigelsesdatoen.

Hvis en privat pasningsordning pludselig ophører, er Esbjerg Kommune forpligtet til at skaffe plads til børnene i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, dog senest inden for en måned.

Overflytning til børnehave

Hvis du ønsker dit barn overflyttet til børnehave ved 3 års alderen, er det vigtigt, at du hurtigst muligt skriver dit barn på venteliste via Esbjerg Kommunes digitale pladsanvisning. Anciennitetsdatoen er opskrivningsdatoen. Dit barn kan tidligst optages i den måned, hvor det fylder 3 år. Hvis du får tilbudt en børnehaveplads og du endnu ikke har opsagt din private pasning, skal du hurtigst muligt opsige pladsen hos børnepasseren. Som hovedregel kan barnet ikke overflyttes til børnehaven før opsigelsesvarslet i den private pasning er overholdt. 

Flere oplysninger om ordningen

Vil du vide mere om ordningen, kan du kontakte Dagtilbud.

Godkendelse af private pasningsordninger

Dagtilbud i Esbjerg Kommune har udarbejdet retningslinjer for godkendelse af private dagplejere. Der er tale om vejledende retningslinjer, og der vil ske en individuel vurdering af den enkelte ansøger samt de fysiske rammer.

Læs mere om godkendelse af pasningsordninger under "Læs mere" i menuen til højre.

Liste over selvstændige børnepassere godkendt af Esbjerg Kommune

Denne liste omfatter de godkendte selvstændige børnepassere, som har ønsket at stå på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Den enkelte børnepasser er selv ansvarlig for at oplyse eventuelle ændringer til Dagtilbud.

Vælg det postnummer du har interesse i:

Postnummer 6690
Postnummer 6700
Postnummer 6705
Postnummer 6710
Postnummer 6715
Postnummer 6731
Postnummer 6740
Postnummer 6760
Postnummer 6771
Postnumre udenfor Esbjerg Kommune
 

Postnummer 6690

Bjarne Jensen
Kløvermarken 45, 6690 Gørding
Tlf: 29 91 83 70
bjarnevasejensen@gmail.com

Karina Vase Jensen
Kløvermarken 45, 6690 Gørding
Tlf: 28 38 73 74
karinavasejensen@gmail.com

Tumlehulen
v/Jette Pedersen/Anne Staal
Jernbanegade 1, 6690 Gørding
Tlf. 24 62 08 69
annebullstaal@gmail.com

Rikke Breiner
Kirkevej 27, 6690 Gørding
Tlf. 61 69 43 08
breiner-dreams4u@hotmail.com

Postnummer 6700

Henriette Christiansen
Ringen 2, 6700 Esbjerg
Tlf. 22130847
ette@itob.dk

Dina Gram 
Højvangs Allé 41 
Tlf. 26 19 26 34 
dina_gram@hotmail.com

Lene Lindholm
Baldursgade 93, 6700 Esbjerg
Tlf. 21 76 33 37
hclenelindholm@hotmail.com

Heidi Madsen 
Rolfsgade 61a, 6700 Esbjerg
Tlf. 60 76 34 60
pohe@esenet.dk

Mette Dippel Madsen
Gammelby Strandvej 68
6700 Esbjerg
Tlf. 61 46 30 01
emeena@hotmail.com

Birgith Marloth
Blommevej 5, 6700 Esbjerg
Tlf. 50 88 07 71
birgith.marloth@gmail.com

Leif Marloth
Blommevej 5, 6700 Esbjerg
Tlf. 50 88 07 71
leifmarloth@live.dk

Eleonora Roth 
Carit Etlars Allé 10, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 10 04 74 
roth_nora@hotmail.com

Postnummer 6705

Diana Lassen
Hasselvej 25, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 40 95 66 18
diddi-allan@live.dk

Lisbeth Lauridsen
Harvevænget 17, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 28 93 47 30/75 16 53 30
lisbethpovl@youmail.dk

Sladana Engelbrecht Kondic Pedersen
Junivej 17, 6705 Esbjerg Ø
Tlf: 31 25 27 55
sladja.pedersen@gmail.com

 

Postnummer 6710

Eva Rose Andersen
Neptunvej 28, 6710 Esbjerg V
Tlf. 51 30 23 24 
evarose@esenet.dk

Lone Busch
Åtoften 108, 6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 72 47
fam.Busch@bbsyd.dk

Birgitte Deleuran
Krebseparken 115 A, 6710 Esbjerg V
Tlf. 51 70 02 20
gittesvilje@gmail.com

Lisa Hansen
Ærøvej 15, 6710 Esbjerg V
Tlf. 20 46 04 89 
lisahansen1@live.dk

Tania Hansen
Bellisvænget 13, 6710 Esbjerg V
Tlf. 76 13 13 34
arnth@esenet.dk

Britta Helsinghof
Havbakken 72, 6710 Esbjerg N
Tlf. 29874438
juno@esenet.dk

Bente Holdt 
Krebsens Kvarter 2, 6710 Esbjerg V
Tlf. 26 25 69 48 
privatdagplejentumle@live.dk

Mai Brit Holdt
Krebsens Kvarter 2, 6710 Esbjerg V
Tlf. 30 23 82 98 
privatdagplejentumle@live.dk

Birgitte Hymøller
Hovmestervænget 18, 6710 Esbjerg V
Tlf. 61 71 00 06
birgittehymoeller@live.dk

Ingrid Tækker Kristensen
Venusvænget 93, 6710 Esbjerg
Tlf. 26 36 04 89
ingridtaekker@gmail.com

Helle Lehmann Madsen
Havrevænget 6, 6710 Esbjerg V
Tlf. 28 56 78 34
hellelehmann@hotmail.com

Stine Noer
Havbakken 108, 6710 Esbjerg V
Tlf. 29 88 65 24 
stinenoer@hotmail.com

Mona Pedersen
Åtoften 64, 6710 Esbjerg V
Tlf. 25 70 78 19 
chrisnp@youmail.dk

Marlene Simonsen
Ryttervænget 11, 6710 Esbjerg V
Tlf. 61 77 02 51
rytter11@bbsyd.dk

Renate W. Skriver
Guldagergårdsvej 13, 6710 Esbjerg V
Tlf. 22 56 71 05
renate@guldager-dagpleje.dk

Mariette Søegaard
Sædding Strandvej 183, 6710 Esbjerg V
Tlf. 23 98 99 70 / 75 46 00 76
mmsoegaard@gmail.com

Jette Thyme
Åtoften 144, 6710 Esbjerg
Tlf. 40 89 08 65
jette@fam-thyme.dk

Dorte Tranbjerg
Elmegårdsvej 12, 6710 Esbjerg
Tlf. 75117742/ 20581512
tranbergs.dagpleje@gmail.com

Sandie Gadgaard Tønning
Solbakken 58
6710 Esbjerg V
Tlf: 28 60 73 89
sandiegadgaard@gmail.com

Betina Lorenzo Aa
Valmuevænget 24, 6710 Esbjerg V
Tlf. 42 31 65 52
familienaa@hotmail.com

Postnummer 6715

Bettina Bruun
Toften 18, 6715 Esbjerg N
Tlf. 30 29 87 32
bentina@bbsyd.dk

Helle H. Frederiksen
Egedesmindevej 30, 6715 Esbjerg N
Tlf. 24 22 29 92
graaudentag@bbsyd.dk

Gitte Gregersen
Thulevej 294, 6715 Esbjerg N
Tlf. 22 37 24 42
gitte294@hotmail.com

Conny Petersen
Umanakvej 181, 6715 Esbjerg N
Tlf. 61 27 40 42 
connypetersen181@gmail.com

Lis Odgaard Poulsen
Havbakken 6, 6715 Esbjerg N
Tlf. 29 84 81 26
lisodgaardpoulsen@gmail.com

Mariann Thomsen
Havbakken 6, 6715 Esbjerg N
Tlf. 50 90 95 49
brt@mail.dk

Gyril Valkær
Folevænget 14, 6715 Esbjerg N
Tlf. 22 56 18 34
gyrilkatrine@hotmail.com

Bente Vandborg
Niels Lønnes Vej 3, 6715 Esbjerg N
Tlf 51 14 17 63
beva@youmail.dk

 

Postnummer 6731

Bent B. Andersen
Sønderager 24, 6731 Tjæreborg
Tlf. 22 56 01 36
bent@tjaereborgdagpleje.dk

Lene W. Andersen 
Sønderager 24, 6731 Tjæreborg
Tlf. 22 56 01 36
lene@tjaereborgdagpleje.dk

Tina Christensen
Vesterled 13, 6713 Tjæreborg
Tlf. 30237144
tina.chr@@live.dk

Tina M. Pedersen
Østerkrog 9, 6731 Tjæreborg
Tlf. 27 62 51 14
tinamadsen2909@sol.dk

Ulvehulen v/Karina Ulv Thomsen
Østre Industrivej 1b, 6731 Tjæreborg
Tlf. 29 60 85 21
karinaulv@youmail.dk

Postnummer 6740

Jeanette Ernst 
Hellesvej 20, 6740 Bramming
Tlf. 26 74 98 45
emkmor@gmail.com

Privat børnepasning på landet
Lotte og Henriette Hansen
Nr. Ilsted Markvej 1, 6740 Bramming
Tlf. 26 63 21 45
henriettet@c.dk

Bente Held
Fruerlundvej 3, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 40 09 / 50 52 86 06
bcheld@bbsyd.dk

Lone Hübschmann
Engparken 135, 6740 Bramming.
Tlf. 28 68 12 51
lone.hubschmann@live.dk

Postnummer 6760

Michelle Bokkers
Sønnerfenner 4, 6760 Ribe
Tlf: 20 20 29 91
mch93@stofanet.dk

Laila Borggaard
Gravsgade 25, 6760 Ribe 
Tlf. 21 20 93 61
lboribe@gmail.com

Dagplejen ØD10, Sanne Nissen 
Øster Digetoft 10, Hviding, 6760 Ribe
Tlf. 23 32 00 01
sannenissen.10@gmail.com

Den lille skildpadde, Anita P. Hansen
Skyttevej 111, 6760 Ribe
Tlf. 27 57 40 81
anita.h39@gmail.com

Doris Hansen
Koldingvej 151, 6760 Ribe
Tlf. 75 43 71 02
d.k@hansen.mail.dk

Lene Jensen
Skyttevej 97, 6760 Ribe
Tlf. 42 23 79 05
famjensenribe@gmail.com

Tina Steen Lauridsen
Bordingvej 7, 6760 Ribe
Tlf. 29 28 56 51
tinasteenlauridsen@gmail.com

Hanne Ø. Madsen
Tøndervej 33, 6760 Ribe
Tlf. 28 55 67 79
hnc@madsen.mail.dk

Niels Christian Madsen
Tøndervej 33, 6760 Ribe
Tlf. 28 45 24 30
hnc@madsen.mail.dk  

Bente Ryberg Nielsen
Korsbrødregade 12, st., 6760 Ribe
Tlf. 61 35 69 93
bente@panglas.dk

Conny Philipsen
Obbekærvej 38, 6760 Ribe
Tlf. 27 24 39 72
connyneumes@gmail.com

Tove Bjørnbak Tygesen
V. Vedsted Byvej 49, 6760 Ribe
Tlf. 76 88 80 00
Tove-tygesen@privat.dk

 

Postnummer 6771

Marianne Slot Bjerrum
Gørdingvej 70, 6771 Gredstedbro
Tlf. 22 82 65 78
fam.bjerrum@bbsyd.dk

Lone Christensen
Darumvej 1, 6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 12 87
lfchristensen@live.dk

Anna Møller
Jedsted Klostervej 5, 6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 18 49
prebenm@bbsyd.dk

Pernille Poulsen
Jedsted Klostervej 33, 6771 Gredstedbro
Tlf. 22 46 57 50
pernillejensen_@hotmail.com

Jensa Jensen
Majsmarken 14, 6771 Gredstedbro
Tlf. 22 54 21 49
jensaj@gmail.com

 

Postnumre udenfor Esbjerg Kommune

Guldklumperne
v/ Anette Egertsen
Tiset Forte 4, 6510 Gram
Tlf. 20 16 30 99
egertsen@mail.dk

Sanne Hansen
Staghøjvej 1, 6630 Rødding
Tlf. 23 26 17 28
steensig6630@gmail.com

Didde Egebjerg Kjær
Øster Terplingvej 2, 6752 Glejbjerg
Tlf. 50 95 37 25
dek90@hotmail.com

Naturdagplejen Skovtroldene
Joan Rudolph
Stensbækvej 23, Arnum, 6510 Gram
Tlf. 40976500
jubijonarnum@gmail.com

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune