Pasning af egne børn

Læs om pasning af egne børn

Hvis du ønsker at passe dine egne børn, har du mulighed for via Minpladsanvisning at søge om et tilskud.

Tilskuddets størrelse afhænger af dit barns alder.

Tilskud fra 1. januar 2018 pr. måned:

 • 5.923 kr. til børn i alderen 26 uger - 2 år
 • 3.629 kr. til børn i alderen 3 år - skolestart

Følgende krav skal være opfyldt for at du kan få et tilskud:

 • Du må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt i den periode, du søger tilskud til pasning af egne børn
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, der er omfattet af EU-retten
 • Du skal kunne dokumentere dine danskkundskaber. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, der er omfattet af EU-retten
 • Dit barn skal være fyldt 26 uger
 • Du skal have en nem konto for at kunne få udbetalt tilskuddet

Om tilskuddet 

 • Hvis dit barn allerede er optaget i et dagtilbud, kan du først få tilskud, når barnet er udmeldt af sit nuværende dagtilbud
 • Det månedlige tilskud udbetales som skattepligtig A-indkomst og er bagudbetalt
 • Der er mulighed for at dele perioden mellem forældrene
 • Tilskuddet kan søges for en samlet periode på minimum 3 måneder og kan maksimalt bevilges i 1 år pr. barn.
 • Perioden behøver ikke at være sammenhængende, men samlet set kan man kun få tilskud for ét år
 • Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand

 

Flere oplysninger om ordningen

Har du flere spørgsmål, kan du kontakte Borgerservicecentrene eller Dagtilbud.

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune