Ansat børnepasser

Du har mulighed for at vælge at få et økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud. Ordningen giver dig større indflydelse og valgfrihed i forhold til, hvordan du ønsker dit barn passet. Du kan f.eks. ansætte en børnepasser til at passe dit barn i dit eget hjem.

Hvad kan du få i tilskud?
Fakta om tilskuddet
Hvordan får du en ansat børnepasser?
Hvad skal du bl.a. huske mens dit barn er i privat pasning?
Når den private pasning ophører 
Flere oplysninger om ordningen

Hvad kan du få i tilskud?

Tilskuddet afhænger af, hvor stor din månedlige udgift til børnepasning er. Kommunens tilskud kan højst udgøre 75% af din udgift til den private pasning. Tilskuddet nedsættes den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Max. tilskud gældende fra 01.01.2016 pr. måned:

  • 5.523 kr. til børn i alderen 0 - 2 år
  • 3.469 kr. til børn i alderen 3 år - skolestart

Max. tilskud gældende fra 01.04.2015 var pr. måned:

  • 5.454 kr. til børn i alderen 0 - 2 år
  • 3.371 kr. til børn i alderen 3 år - skolestart

Pasningstilskuddet er fastsat på grundlag af fuldtidspasning, det vil sige 40 timer ugentlig og derover. Der ydes et reduceret tilskud til deltidspasning. Derudover gives også søskendetilskud.

Fakta om tilskuddet

I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud eller i en pulje- eller privatinstitution kan du vælge at få tilskud til privat pasning

  • Du skal som forælder være bosat i Esbjerg Kommune for at få tilskud
  • Du kan søge tilskud til privat pasning af dit barn indtil det tidspunkt hvor børn almindeligvis optages i 0. klasse
  • Du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder og du skal momsregistreres med et CVR/SE-nummer
  • Kommunen skal godkende pasningsaftalen og den person, der skal passe barnet
  • Vi udbetaler tilskuddet til din NemKonto, månedligt og forud, så det er til rådighed omkring d. 1. i måneden 

Hvordan får du en ansat børnepasser?

Du skal selv finde en person, der kan passe dit barn.

Inden dit barn starter i pasningsordningen skal du via Esbjerg Kommunes selvbetjeningsløsning ansøge om tilskud til pasning. Du skal sammen med den ansatte børnepasser udarbejde en pasningsaftale, som skal underskrives af både dig og børnepasseren.

Før aftalen kan træde i kraft, skal Dagtilbud godkende børnepasseren.

Hvad skal du bl.a. huske mens dit barn er i privat pasning?

Hvis dit barn skal i børnehave, skal du selv skrive dit barn på venteliste.

Når den private pasning ophører

Hvis din private børnepasning ophører, og du ønsker pasningen fortsat i et kommunalt dagtilbud, skal du indsende en accepteret opsigelse til Dagtilbud. Dit barn er sikret en plads i kommunal pasning i et af de fire garantidistrikter senest en måned fra den dato du retter henvendelse til Pladsanvisningen - dog tidligst dagen efter udmeldelsesdatoen.

Hvis en privat pasningsordning pludselig ophører, er Esbjerg Kommuneforpligtet til at skaffe plads til børnene i et kommunalt dagtilbud. Børnene er sikret en plads senest 5 hverdage efter ophørsdato.

Får du tilbudt en plads i børnehave inden du selv har sagt din private pasning op, skal du også indsende en opsigelse til os. Indsend en opsigelse øverst på denne side.

Flere oplysninger om ordningen

Vil du vide mere om ordningen, kan du kontakte Dagtilbud..

 

Kontakt

Børn & Kultur
Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice.

© 2012 i Esbjerg Kommune