Ind- og udmeldelse

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice.

Indmeldelse

Indmeldelse i dagtilbud kan ske på en vilkårlig dato i måneden. Når du modtager et tilbud fra Børn & Dagtilbud om en plads, skal du kontakte dagplejekontoret.

Besøg Dagplejens hjemmeside

Udmeldelse

Udmeldelse kan foretages fra en vilkårlig dato og skal ske med en måneds varsel.

Udmeldelse skal ske på minpladsanvisning med Nem-ID (det er den forælder, som er registreret som betaler for barnet, der kan gøre dette).

Link til minpladsanvisning Minpladsanvisning

Skift mellem dagtilbud

  • Flytter du dit barn mellem to kommunale/selvejende dagtilbud, og det sker uden ophør, er der ingen opsigelsesfrist.
  • Skifter dit barn fra kommunal/selvejende dagtilbud til en privatinstitution/privat pasningsordning, gælder de almindelige regler for udmeldelse. 1 måned fra en vilkårlig dato.
  • Skifter dit barn fra en privat pasning, skal du selv sørge for at melde dit barn ud af den private pasning. Opsigelsesvarslet burde du kunne se på pasningsaftalen mellem dig og den private pasning. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få tilskud til mere end en plads ad gangen og derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter den private pasning i forhold til udmeldelse.

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud
Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud

© 2012 i Esbjerg Kommune