Ind- og udmeldelse

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice.

Indmeldelse

Hvis du ønsker at få dit barn optaget i et dagtilbud, skal du starte med at skrive dit barn på venteliste. Dette skal du gøre på Esbjerg kommunes hjemmeside. Herefter har du mulighed for at følge dit barns placering på ventelisten.
Da der er pasningsgaranti for alle børn fra 26 uger til førskolestart, er du garanteret pasning, hvis du ønsker det. Der tilbydes plads senest 3 måneder efter opskrivning (1 måned for tilflyttere) og du er som minimum garanteret en plads inden for følgende områder i kommunen i forhold til barnets bopæl:

1. Hjerting- Esbjerg NV og Sædding-Gjesing
2. Midt- og Østerbyen, Tjæreborg-Esbjerg Ø og Jerne-Spangsbjerg
3. Bramming
4. Ribe

Dit barn kan indmeldes på en vilkårlig dato i måneden, afhængig af hvornår pladsen er ledig.
Når du modtager et tilbud om en ledig plads, skal du på Esbjerg kommunes hjemmeside svare på tilbuddet. Er du interesseret i pladsen, skal du også kontakte daginstitutionen. Hvis det er en dagplejeplads, du har fået tilbudt, skal du kontakte Dagplejekontoret, og først godkende pladsen, når du sammen med en dagplejepædagog har været på besøg i dagplejehjemmet.

Udmeldelse

Er dit barn optaget i et kommunalt/selvejende dagtilbud kan det udmeldes fra en vilkårlig dato i måneden. Dette skal du gøre via ovenstående link. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel.
Hvis dit barn er optaget i en privat-/puljeinstitution eller privat pasningsordning skal udmeldelse foregå i den private pasning.
Modtager du tilskud til en privat pasningsordning, er det vigtigt at du hurtigst muligt giver Børn & Dagtilbud besked om opsigelsen, så dit tilskud kan stoppes. Dette kan du gøre ved at indsende en kopi af udmeldelsen til Børn & Dagtilbud i kontaktfeltet i menuen til højre.

 

Link til minpladsanvisning Minpladsanvisning

Skift mellem dagtilbud

  • Flytter du dit barn mellem to kommunale/selvejende dagtilbud, og det sker uden ophør, er der ingen opsigelsesfrist.
  • Skifter dit barn fra kommunal/selvejende dagtilbud til en privatinstitution/privat pasningsordning, gælder de almindelige regler for udmeldelse. 1 måned fra en vilkårlig dato.
  • Skifter dit barn fra en privat pasning, skal du selv sørge for at melde dit barn ud af den private pasning. Opsigelsesvarslet burde du kunne se på pasningsaftalen mellem dig og den private pasning. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få tilskud til mere end en plads ad gangen og derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter den private pasning i forhold til udmeldelse.

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud

© 2012 i Esbjerg Kommune