Indsatser til børn og unge

Der er fortsat travlhed – ikke alene i Familierådgivningen, men også på tilbudssiden, idet Tilbud skal tilgodese den efterspørgsel af tilbud, der er fra Familierådgivningen.

I konsekvens af vedtagelsen af Paradigmeskifte Version 2.0 tager sagsbehandlingen af udsatte børn og unge afsæt i, at øtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet. Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnet/den unges skole- og dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde.

Præcis ud fra denne forventning har Tilbud skabt og skaber stadig løsninger, der tilgodeser hjemmebaserede indsatser. Det betyder samtidig, at der skal justeres på eksisterende løsninger, og det er der fuld gang i.

Ud over de forebyggende initiativer og de hjemmebaserede løsninger er der også behov for indgribende foranstaltninger. Set ud fra Esbjerg Kommunes pejlemærker skal de indgribende foranstaltninger så vidt muligt tilgodeses i nærmiljøet, for på den måde at sikre børnene og de unges fortsatte tilknytning til daginstitution, skole, klub og foreningstilbud.

For at sikre, at de nødvendige tilbud er til stede, er det vigtigt, at der etableres tilbudsløsninger, der tilpasses det enkelte barn eller den enkelte unge, men på en sådan måde, at der er mulighed for hele tiden at forandre tilbudsviften, så den tilgodeser aktuelle behov.
Der er valgt hovedveje både i Familierådgivningen og i Tilbud og til disse er der politisk opbakning.

Intentionerne i Paradigme 2.0. arbejdes der fortsat med at implementere og senest er der besluttet et nyt foranstaltningsgrundlag, der er sket revitalisering af Tværs samarbejdet og endelig er der udarbejdet set up for fælles forståelse af hvad skoleforsømmelse er.

Med disse ord vil jeg overlade beskrivelserne af de konkrete tilbud til de enkelte aktører.

 

Jørgen Bruun

 

Familie- og forebyggelseschef

Maj 2017

Kontakt

Børn & Kultur
Familie & Forebyggelse
Torvegade 74
6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune