Tilskud til privat pasning

Som forælder har du mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning for børn i alderen 0 år til skolestart i stedet for at benytte en plads i et kommunalt-/selvejende dagtilbud eller i en privatinstitution.

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor stor din månedlige udgift til børnepasning er, men kan højst udgøre 75% af din udgift til den private pasning. Tilskuddet nedsættes den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Det maksimale tilskud gældende fra 1.1.2018 pr. måned er:

  • 5.923 kr. til børn i alderen 0-2 år
  • 3.629 kr. til børn i alderen 3 år-skolestart

Pasningstilskuddet er fastsat på grundlag af fuldtidspasning, det vil sige 40 timer ugentlig og derover. Der ydes et reduceret tilskud til deltidspasning. Derudover gives også søskendetilskud.

Tilskuddet kan søges via Minpladsanvisning, men der er nogle krav, som skal være opfyldt inden du kan modtage tilskuddet. Det kan du læse mere om i information om privat pasning. Du er også velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du har flere spørgsmål.

Minpladsanvisning

© 2012 i Esbjerg Kommune