Tilskud til pasning af egne børn

Som forælder har du mulighed for at modtage et økonomisk tilskud, hvis du vælger at passe dit barn hjemme i stedet for at få en plads i et kommunalt-/selvejende dagtilbud eller i en privatinstitution.

Tilskuddets størrelse fra 1. januar 2018 pr. måned er:

  • 5.923 kr. til børn i alderen 26 uger - 2 år
  • 3.629 kr. til børn i alderen 3 år til skolestart

Du skal søge om tilskuddet via MinPladsanvisning.

Tilskuddet gives tidligst fra barnet er 26 uger og kan bevilges i minimum 3 måneder og maksimalt i 1 år pr. barn. Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand.

Der er mulighed for at opdele tilskudsperioden i to for det samme barn og tilskudsperioden kan deles mellem forældrene.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at modtage tilskuddet:

  • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt i den periode du modtager tilskud
  • Du skal kunne dokumentere dine danskkundskaber ved at fremvise at du f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået "prøve i Dansk 2" eller tilsvarende
  • Du har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.
  • Du skal have en nem konto for at kunne få udbetalt tilskuddet

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Børn der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

I ofte stilleder spørgsmål kan du læse mere om tilskuddet. Du er også velkommen til at kontakte Børn & Dagtilbud, hvis du har flere spørgsmål. 

 

 

 

 

 

Minpladsanvisning

© 2012 i Esbjerg Kommune