Digital Post

Digital Post er din postkasse på nettet til Digital Post fra det offentlige.
Folketinget har vedtaget en lov om digital post.
Det betyder, at du som borger i Danmark fik en digital postkasse d. 1. november 2014 til at modtage post i fra offentlige myndigheder – fx fra din kommune. Loven fastslår, at breve fra det offentlige sendt til din digitale postkasse har samme retsvirkning som breve, dokumenter mv., der sendes som papirpost.

Borger.dk og e-Boks.dk er sikre hjemmesider, hvor du kan læse din digitale post fra offentlige myndigheder og private virksomheder. Du behøver kun tjekke din digitale post et af stederne. Ligegyldigt hvilken af hjemmesiderne du logger på, får du vist den samme indbakke. Borger.dk og e-boks.dk er to indgange til den samme post.

Fremadrettet vil unge to måneder før deres 15 års fødselsdag modtage et brev fra Digitaliseringsstyrelsen om, at det er tid at få sig en NemID og få oprettet Digital Post med email og mobil nr.

Du finder information her på siden og via linket nedenfor:

Klik her for at læse mere om Digital Post (nyt vindue) 
Klik her for at læse loven om Digital Post (Nyt vindue)

Video om Digital Post

Herunder kan du se film om Digital Post

Film om Digital Post
Film om Digital Post tekstet og med tegnsprog

Fritagelse for tilslutning til Digital Post.

Du kan søge om fritagelse fra Digital Post.

Du skal gå i Borgerservice i den kommune, du bor i, hvor du skal udfylde og underskrive en blanket på tro og love.

Hvis du ikke selv kan møde op i borgerservice, kan du bede en pårørende om at gå i Borgerservice og hente den blanket som du skal udfylde og underskrive for at søge om fritagelse.

Blanketten kan også findes i HVAD VIL DU boksen ovenfor.

Blanketten indeholder også en fuldmagtserklæring, som du skal udfylde. Den pårørende går herefter i Borgerservice, afleverer din anmodning og legitimerer sig, så borgerservicemedarbejderen kan se, at du har givet vedkommende fuldmagt til at aflevere blanketten for dig.
Klik her for at læse mere om fritagelse fra Digital Post på Borger.dk (nyt vindue)


Digital Post - også fra SKAT
SKAT sender nogle breve via Digital Post fra november, men er ikke klar med alle. Derfor vil du som borger modtage breve fra SKAT både som papirpost og som digital post indtil videre.
Disse beskeder vil stadig blive sendt til dig som mails, hvis du har oplyst din mailadresse til SKAT. Husk at det er vigtigt, at du holder din mailadresse opdateret på skat.dk/tastselv.
Læs mere i folderen om Fritagelse, SKAT og Digital Post ved at klikke her

Dijital Posta (Tyrkisk)

 

ارسال های دیجیتال. (Farsi)

 

Digital Post (Engelsk)

If you want to know more about Digital Post, and what it means for you, then contact your local citizen service centre (borgerservice). Here you can get help to use Digital Post or become exempt from receiving Digital Post.

REMEMBER: Handing in Exemption and Power of attorney must be made in person, and remember to bring ID, for example, health card.

 

مشاركة والرقمية. (Arabisk)

 

Digital Post (Somali)

Poczta Elektroniczna (Polsk)

Więcej informacji na temat Poczty cyfrowej i tego, co oznacza ona w praktyce, otrzymać można w wydziale spraw obywatelskich (borgerservice) w lokalnym urzędzie gminy. Można tam również uzyskać pomoc w zakresie korzystania z Poczty cyfrowej oraz zwolnienia z niej.

PAMIĘTAJ: Złożenie wniosku o wyłączenie Pełnomocnika do wniosku o zwolnienie oraz pełnomocnictwo do ustanowienia dostępu do odczytu można dokonać tylko osobiście, i pamiętaj, aby identyfikator, takie jak tej karty.

 

© 2012 i Esbjerg Kommune