Digital Post og NemSMS

Digital Post og NemSMS

Her på siden kan du læse om:

Ret dine profiloplysninger

NemSMS

Digital Post, generelt

Fritagelse fra Digital Post

Digital Post i forhold til SKAT

Dijital Post (Tyrkisk)

ارسال های دیجیتال. (Farsi)

Digital Post (Engelsk)

مشاركة والرقمية. (Arabisk)

Digital Post (Somali)

Cyfrowy postu (Polsk)


Ret dine profiloplysninger.

Har du fået nyt mobilnummer eller ny e-mailadresse er det en god ide at rette dine profiloplysninger i din digitale postkasse på borger.dk

  • Hvis du ikke gør det, får du ikke længere automatisk besked, når der er ny post i din digitale postkasse
  • Bemærk. Du har mulighed for at oplyse en ekstra e-mailadresse, så du får oplysning om ny digital post på hele to e-mailadresser.

Under profiloplysninger, kan du også vælge at få vist indholdet af din e-boks (digital post fra private afsendere) sammen med digital post fra det offentlige. 

Din digitale postkasse på borger.dk og din e-Boks flettes med andre ord sammen til én postkasse, der altid kan tilgås fra både borger.dk og e-boks.dk

Du retter dine profiloplysninger på www.borger.dk/post

Du logger ind med NemID


Husk dine aftaler.

NemSMS er en fællesoffentlig sms-løsning, hvor borgere kan vælge at registrere et mobilnummer, så de kan modtage sms-påmindelser fra offentlige myndigheder.

Servicen kaldes for NemSMS, fordi det skal gøre det nemmere for dig, at huske dine aftaler fx med hospitalsafdelinger, hvor du går til behandling. Ud over at minde dig om dine aftaler er målet med NemSMS, at færre borgere udebliver fra aftaler med det offentlige.

NemSMS er en selvstændig sms-kanal, der er beregnet til fx at minde dig om aftaler med det offentlige. Selvom om du får sms’er, når du modtager en ny besked i Digital Post, er du ikke automatisk tilmeldt NemSMS.

Er du logget ind på Digital Post, finder du under MENUEN NemSMS. Tryk på linket, læs og tilmeld dig.

Du kan også tilmelde dig, selv om du er fritaget for Digital Post.

Fritagelse fra Digital Post udelukker ikke, at du kan være tilmeldt NemSMS. Du skal henvende dig på Borgerservice for tilmelding. 

Hjælp familiemedlemmer eller bekendte med at blive tilmeldt NemSMS.

Har du et familiemedlem eller en bekendt i din omgangskreds, som kan have gavn af NemSMS, kan du hjælpe dem med at blive tilmeldt.

Det er også muligt at tilmelde personen NemSMS med dit mobil nr. Så får du sms-påmindelsen, og kan minde personen om aftalen.

 


 

Digital Post

Digital Post er din postkasse på nettet til Digital Post fra det offentlige.
Folketinget har vedtaget en lov om digital post.
Det betyder, at du som borger i Danmark har en digital postkasse til at modtage post i fra offentlige myndigheder – fx fra din kommune. Loven fastslår, at breve fra det offentlige sendt til din digitale postkasse har samme retsvirkning som breve, dokumenter mv., der sendes som papirpost.

Borger.dk og e-Boks.dk er sikre hjemmesider, hvor du kan læse din digitale post fra offentlige myndigheder og private virksomheder. Du behøver kun tjekke din digitale post et af stederne. Ligegyldigt hvilken af hjemmesiderne du logger på, får du vist den samme indbakke.

Borger.dk og e-boks.dk er to indgange til den samme post.

Fremadrettet vil unge to måneder før deres 15 års fødselsdag modtage et brev fra Digitaliseringsstyrelsen om, at det er tid at få sig en NemID og få oprettet Digital Post med email og mobil nr.

Du finder information her på siden og via linket nedenfor:

Klik her for at læse mere om Digital Post (nyt vindue) 
Klik her for at læse loven om Digital Post (Nyt vindue)

Video om Digital Post

Herunder kan du se film om Digital Post

Film om Digital Post
Film om Digital Post tekstet og med tegnsprog


Fritagelse for tilslutning til Digital Post.

Du kan søge om fritagelse fra Digital Post.

Du skal gå i Borgerservice i den kommune, du bor i, hvor du skal udfylde og underskrive en blanket på tro og love.

Hvis du ikke selv kan møde op i borgerservice, kan du bede en pårørende om at gå i Borgerservice og hente den blanket som du skal udfylde og underskrive for at søge om fritagelse.

Blanketten kan også findes i HVAD VIL DU boksen ovenfor.

Blanketten indeholder også en fuldmagtserklæring, som du skal udfylde. Den pårørende går herefter i Borgerservice, afleverer din anmodning og legitimerer sig, så borgerservicemedarbejderen kan se, at du har givet vedkommende fuldmagt til at aflevere blanketten for dig.
Klik her for at læse mere om fritagelse fra Digital Post på Borger.dk (nyt vindue)


Digital Post - også fra SKAT

SKAT sender breve via Digital Post. 
Læs mere om Fritagelse, SKAT og Digital Post ved at klikke her


Dijital Post (Tyrkisk)

ارسال های دیجیتال. (Farsi)

Digital Post (Engelsk)

If you want to know more about Digital Post, and what it means for you, then contact your local citizen service centre (borgerservice). Here you can get help to use Digital Post or become exempt from receiving Digital Post.

REMEMBER: Handing in Exemption and Power of attorney must be made in person, and remember to bring ID, for example, health card.

مشاركة والرقمية. (Arabisk)

Digital Post (Somali)

Cyfrowy postu

Więcej informacji na temat Poczty cyfrowej i tego, co oznacza ona w praktyce, otrzymać można w wydziale spraw obywatelskich (borgerservice) w lokalnym urzędzie gminy. Można tam również uzyskać pomoc w zakresie korzystania z Poczty cyfrowej oraz zwolnienia z niej.

PAMIĘTAJ: Złożenie wniosku o wyłączenie Pełnomocnika do wniosku o zwolnienie oraz pełnomocnictwo do ustanowienia dostępu do odczytu można dokonać tylko osobiście, i pamiętaj, aby identyfikator, takie jak tej karty.

 

Sådan gør du med Borgerapp...

 

Hent Borgerapp, så har du vejledningen til din digitale ansøgning lige ved hånden.

Du skal skrive dit navn, kommune og email for at du får de vejledninger som er gældende for Esbjerg, og så du kan få sendt dem til din mobil/ email.
 

Hentes i Appstore eller Google Play

© 2012 i Esbjerg Kommune