Ejendomsskat

FAQ

FASTFRYSNING AF GRUNDSKYLDEN 2017

 

I starten af juni bliver der udsendt en ny ejendomsskattebillet til mange boligejere, fordi regeringen som en del af finansloven for 2017 besluttede at fastfryse grundskylden.

Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate, så hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate.

 

VI REGNER OM FOR ALLE BERØRTE EJENDOMME

Som grundejer behøver man ikke foretage sig noget for at få besparelsen. Der bliver lavet en ny skatteberegning af alle berørte ejendomme.

For borgerne betyder det, at:

  • Alle, der er berørt af fastfrysningen, får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet

  • Er man tilmeldt betalingsservice bliver betalingen automatisk rettet

  • Der bliver senere i juni udsendt indbetalingskort, hvor der er taget højde for reguleringen. Indbetalingskort udsendes kun, hvis man ikke er tilmeldt til betalingsservice

 

HVORNÅR MODTAGER DU DEN NYE EJENDOMSSKATTEBILLET?

De nye ejendomsskattebilletter lander i grundejernes digitale postkasser fra den 3. juni 2017. Er man frameldt digitalpost, bliver den nye ejendomsskattebillet sendt via PostNord.

Reguleringen sker til aktuel grundejer. Hvis der har været ejerskiftet tidligere i 2017 udsendes en kopi af ejendomsskattebilletten til orientering til den tidligere ejer.

 

HVEM ER BERØRT AF FASTFRYSNINGEN?

Man betaler grundskyld af den laveste værdi af enten grundværdien eller grundskatteloftværdien. Regeringen besluttede som en del af finansloven for 2017 af det er grundskatteloftsværdien der fastfryses. Det vil sige, at grundejere, der betaler grundskyld af grundværdien ikke er berørt af fastfrysningen.

 

Fritagelse for grundskyld til sportsforeningen o.lign.

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 – 2020 besluttet at bevilge fritagelse for grundskyld efter ejendomsskattelovens § 8, stk. 1, litra b. I 2018 og 2019 kan bevilges 50 % fritagelse og fra 2020 kan der bevilges 100 § fritagelse.

§ 8, stk. 1, litra b:

Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

Fritagelsen kan gives ved at sende en mail vedhæftet foreningens vedtægter til plan@esbjergkommune.dk

 

Hvor finder jeg min ejendomsskattebillet?
Ejendomsskattebilletten 2017 udsendes medio december 2016. Ejendomsskattebilletten udsendes via digital post. Du vil dermed altid kunne finde din ejendomsskattebillet. Mangler du ejendomsskattebilletten kan du hente den på borger.dk.

Du kan her tilmelde dig e-BOKS eller til borger.dk her.  


Jeg har ikke fået et indbetalingskort?
Indbetalingskortene udsendes umiddelbart inden forfaldsdato via digital post. For 1. rates vedkommende udsendes indbetalingskortet inden årsskiftet, for 2. rates vedkommende udsendes indbetalingskortet inden 1/7 2017. Hvis du tilmelder dig til betalingsservice (Nets), er du sikker på, at regningen bliver betalt til tiden. Husk dog altid at kontrollere, om betalingen står på betalingsoversigten.

Jeg er ikke enig i vurderingen af min ejendom?
Det er SKAT, der er vurderingsmyndighed. Spørgsmål omhandlende vurderingen af din ejendom skal derfor rettes til SKAT på telefon 72 22 18 18 / 72 22 28 26


Jeg ejer en ubebygget grund. Hvorfor skal jeg betale ejendomsskat?
Den skat, du betaler til kommunen, er grundskyld; i daglig tale kaldet ejendomsskat. Grundskyld beregnes af grundværdien på din ejendom, og det er den, du betaler skat af.  

Betaling

Ejendomsskat betales i januar og juli med forfaldsdato den 1. og sidste rettidige betalingsdato den 10. januar og 10. juli 2017. Hvis du tilmelder til betalingsservice (Nets) er du sikker på, at regningen bliver betalt til tiden. Husk dog altid at kontrollere, om betalingen står på betalingsoversigten. Hvis ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice udsendes indbetalingskortene særskilt inden forfaldsdato.
 
Du har selv pligt til at sikre, at der sker betaling til tiden.

Hvis ikke der betales til tiden, kan det betyde følgende omkostninger for dig:
- renter 0,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato
- rykkergebyr kr. 250,00

Hvis ejendomsskatten ikke betales, vil sagen blive oversendt til SKAT til inddrivelse med yderligere omkostninger til følge.
 
Der gives ikke kvittering for betalt ejendomsskat. 

Grundskatteloftværdi (skattestop)

På ejendomsskattebilletten for 2017 er anført ejendommens værdiansættelse pr. 1. oktober 2015.
Da der er indført begrænsning i stigning af beregningsgrundlaget for grundskyld, er der også anført en grundskatteloftværdi.

Som hovedregel udgør grundskatteloftværdien den mindste af følgende:

  • Grundværdi pr. 1. oktober 2015 minus evt. FRADRAG i grundværdien FOR FORBEDRINGER. - eller
  • grundskatteloftsværdi anvendt ved beregningen af grundskyld for 2016 + 5,5 pct.

Værdiansættelserne foretages af SKAT. 

Grundskyldspromillen

Grundskyldspromillen for 2017 er uændret på 25,29. For landbrugsjorden uændret på 7,2. Promillen fastsættes af Byrådet samtidig med budgettet for efterfølgende år.
 

Renovationstaksterne

Priserne for renovation gældende for samtlige grundejere i Esbjerg kommune: 

Har du spørgsmål til renovationsopkrævningen, kan du rette henvendelse til Esbjerg kommune, Affald på tlf 7616 1616 
 

Rottebekæmpelse

Opkræves i 2017 med 0,0355 promille af ejendomsværdien. 
 

Lån til betaling af ejendomsskat

Kommunen kan i visse tilfælde yde lån til betaling af ejendomsskat (grundskylden), hvis du opfylder visse betingelser.
Læs mere her og få mere information om du er omfattet af disse betingelser. 

Har du spørgsmål, skal du kontakte Linda Kruse, Borgerservicecenter Esbjerg på telefon 7616 1616.
 

Ejendomsvurderingen og ejendomsskat

Har du spørgsmål til ejendomsvurderingen, skal du rette henvendelse til Skat på tlf. 72 22 18 18. Vurderingsfortegnelsen for vurderede ejendomme i hele landet er tilgængelig på Internettet. Læs nærmere på www.skat.dk eller www.ois.dk

Har du spørgsmål til ejendomsskatten, skal du rette henvendelse til Esbjerg Kommune, ejendomskat på tlf. 7616 1616.

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice/Ejendomsskat (NemId)

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune