Bygge om i etageboliger og erhvervsbyggeri

Læs om ombygninger i etageboliger og erhvervsbyggeri

Ombygning i etageboligbyggeri og erhvervsbyggeri kræver anmeldelse eller byggetilladelse.
 

Anmeldelse

Ombygning og andre forandringer i en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m2 skal anmeldes til Kommunen.

Ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet.

Byggetilladelse

Ombygninger eller forandringer i etageboligenheder og erhvervsenheder på mere end 150 m2 kræver byggetilladelse.

Hvilke bestemmelser skal overholdes?

Ombygningsarbejder er omfattet af bestemmelserne i Byggeloven samt Bygningsreglement 15. For ombygning af erhvervsenheder gælder desuden eventuelle bestemmelser i miljølovgivningen. Der kan være fastlagt særlige bestemmelser i eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer, som ejendommen kan være omfattet af. Læs mere om din ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan.
 

Dispensationer

Kræver en ombygning dispensation fra gældende bestemmelser skal der fremsendes dispensationsansøgning.
 

Gebyr

Der betales gebyr for behandling af ombygningssager.

Byggepjecer

Hvis du vil vide mere:
Guide til ansøgning om enfamiliehus, tilbygninger og sommerhuse 
Guide til ansøgning om carport, garage, udhus m.m.  
 


 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

© 2012 i Esbjerg Kommune