Bygge ny bolig eller bygge til bolig

Læs om opførelse af ny bolig eller bygge til bolig

Du skal søge om byggetilladelse til at opføre en ny bolig - parcelhus, rækkehus, kædehus og dobbelthus. Det gælder også, når du ønsker at udvide din eksisterende bolig.

Hvor skal jeg søge om byggetilladelse?

Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg & Miljø

En ansøgning om byggetilladelse kan også sendes til:

Esbjerg Kommune
Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg & Miljø

Ansøgningen vedlægges følgende tegningsmateriale:

  • En situationstegning med mål, byggeriets placering på grunden.
  • Bygningstegninger med mål, husets indretning, facader og konstruktion
  • Materialebeskrivelse af tag og ydervæg
  • Koteangivelser ved nye bygninger

Hvilke bestemmelser skal overholdes?

Boligbyggeri er omfattet af bestemmelserne i Byggeloven og Bygningsreglement 15.

Endvidere kan der være fastsat særlige bestemmelser i eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer, som ejendommen kan være omfattet af.

Find informationer om din ejendom

Læs mere om din ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan på Byg & Miljø: https://www.bygogmiljoe.dk/.
Følg linket og indtast din adresse i boksen "Indtast adresse".

Herefter kan du få informationer om blandt andet:

  • Gældende lokalplaner
  • Fredning
  • Forurening
  • Beskyttet natur

Du kan få oplysninger om tinglyste deklarationer på tinglysning.dk

Dispensationer

Såfremt opførelse af byggeri kræver dispensation fra gældende bestemmelser, skal der altid medsendes en dispensationsansøgning.

Tidsfrist

Gyldigheden af en byggetilladelse bortfalder, hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato.

Gebyr

Der skal betales gebyr for en byggetilladelse. Du kan læse mere om gebyrer i boksen til højre.


 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

© 2012 i Esbjerg Kommune
>