Lån til ejendomsskat

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke har mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice eller Biblioteket.

Læs om lån til ejendomsskat

Kommunen kan yde lån til betaling af ejendomsskat, hvis du

  • ejer fast ejendom
  • selv bruger ejendommen til beboelse
  • har friværdi indenfor ejendommens offentlige vurdering

og opfylder mindst én af følgende betingelser

  • er fyldt 65 år eller
  • modtager pension efter sociallovgivningen
  • modtager efterløn

Du kan hente et ansøgningsskema via linket under "Selvbetjening Borger". Lån ydes ikke til ejendomsværdiskatten, som betales på skattekortet.
 

Sikkerhed for lånet

Vi tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betaler kommunen. Der er ingen omkostninger ved oprettelsen af lånet for dig som låner.

Når lånet, inkl. renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende, tager vi stilling til, om lånet kan fortsætte. 

Renter

Renter beregnes og tillægges lånet hvert år den 31. december; men du skal først betale renterne, når hele lånet skal betales.
Finansministeriet fastsætter renteprocenten for et kalenderår ad gangen. For 2016 er renten beregnet som et gennemsnit opgjort med 2 decimaler af den effektive rente på alle udestående realkredit-obligationer for perioden 1.10.2014 til 1.10.2015.
Renten for 2016 udgør herefter 1,41% p.a.
Renten for 2015 er fastsat på samme måde og udgør 1,64% p.a.
 

Hvornår skal lånet betales tilbage?

  • Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist)
  • Når låntager flytter (særlige regler ved flytning til plejehjem/institution)
  • Når låntager dør, dog kan ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, overtage lånet

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for 2. rate 2016, som forfalder til betaling den 1. juli 2016 er den 6. juni 2016.

Ansøgningsfristen for 1. rate 2017, som forfalder til betaling den 1. januar 2017, er den 28. oktober 2016.

Ansøgningsfristen for 2. rate 2017, som forfalder til betaling den 1. juli 2017 er den 6. juni 2017.

© 2012 i Esbjerg Kommune