Bygnings- og Boligregistret

Læs om Bygnings- og Boligregistret

Er din bolig elopvarmet?

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et register, der indeholder oplysninger om grunde, bygninger på grunde samt enheder i bygninger.

Lovgivning

Registret udarbejdes efter Lov om bygnings- og boligregistrering.

Anvendelse

Registret danner bl.a. grundlag for den offentlige ejendomsvurdering. Det er derfor af stor vigtighed, at oplysningerne i registret er korrekte. Desuden bliver oplysningerne i registret anvendt ved så godt som alle handler af fast ejendom og af alle låneinstitutioner.

BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse indeholder en sammenskrivning af de oplysninger, der er registreret for en grund og den(de) bygninger, der ligger på grunden samt den(de) enheder, der ligger i bygningen.

BBR-meddelelser bliver automatisk udsendt i følgende situationer:

  • Når Kommunen har foretaget rettelser af de registrerede oplysninger
  • Ved ejerskifte
  • Ved afslutning af byggesager, hvis det udførte byggearbejde bevirker ændringer af de registrerede oplysninger
  • Helt eller delvis nedrivning af bebyggelse
  • Opdeling af lejligheder

Ukorrekte oplysninger

Bliver Kommunen opmærksom på fejloplysninger i registret eller gjort opmærksom herpå af ejeren, rettes oplysningerne, og en ny BBR-meddelelse sendes til ejeren. Ejeren af en ejendom har i henhold til BBR-loven pligt til at sørge for, at de registrerede oplysninger er korrekte.

Den Offentlige Informationsserver

Den Offentlige Informationsserver (forkortet OIS) indeholder og stiller ejendomsdata til rådighed for borgere, ejendomsejere og datadistributører.

 

Er din bolig elopvarmet ?

Hvornår er min bolig elopvarmet ?

Det er den når boligen overvejende opvarmes via elradiatorer, elpaneler, varmepumpe, jordvarmeanlæg og lign. Det er et krav at det  fremgår af din BBR-meddelelse  at boligen er elopvarmet. BBR-meddelelsen kan ses her www.ois.dk

Kontakt dit elselskab

Er din bolig elopvarmet men ikke registreret hos dit elselskab skal du kontakte elselskabet. Herfra modtager du et registreringsskema  som du skal udfylde en del af og videresende til BBR kontoret i din kommune  plan@esbjergkommune.dk  BBR-kontoret kontrollerer om boligen er registreret i BBR som elopvarmet og videresender herefter registreringsskemaet til dit elselskab. Er dit elselskab SYD ENERGI kan du selv hente registreringsskemaet her

Hvor meget bliver min elpris reduceret ?

Hvis din bolig er elopvarmet kan du få reduceret elafgiften for den del af det årlige forbrug der ligger over 4000 kWh.

Reduktionen er i  2016 på ca. 0,62 kr. (inkl. moms) pr. kWh.

Hvis dit årsforbrug f.eks. ligger på 10.000 kWh. kan du få reduceret elafgiften med:

10.000 kWh - 4.000 kWh  =  6.000 kWh x 0,62 kr. =  3.720 kr.

Lovgrundlaget

Lovgrundlaget fremgår af  Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger  og kan læses her

Yderligere oplysninger kan hentes på www.skat.dk

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice/BBR (NemId)

Kontakt Byggeservice/BBR med et generelt spørgsmål

Læs mere

© 2012 i Esbjerg Kommune