Esbjerg Kommunes byfond

Esbjerg Kommunes Byfond er en selvejende institution, nedsat af Esbjerg Byråd, hvor bestyrelsen vælges af en række faglige organisationer samt af Byrådet hvert 4. år, svarende til byrådsperioden.

Byfondens formål:

At rådgive og støtte udvendige renoveringer på bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune og præmiere gode eksempler på nybyggeri eller renoveringer.

Økonomi:

Byfonden har pt. et årligt beløb til rådighed på ca. 400.000 kr. til tilskud, præmiering samt årsberetning. Bestyrelsen arbejder gratis.

Sponsorer:

En del af Byfondens midler kommer fra private sponsorer. Bidrag kan indsættes på Fondens konto i Sydbank 7701 051456-0.

Film:

Esbjerg Kommunes Byfond fylder 40 år. Se en lille film om byfondens start og hvordan byfonden 

kan hjælpe husejere i Esbjerg Kommune med at renovere, så huset forbliver bevaringsværdigt . 

1   “Historien” 

https://www.youtube.com/watch?v=yar_d8FqMYY

 

2   “Detaljen”

 https://www.youtube.com/watch?v=F7keyXzDpaQ

 

3   “Helheden”

 https://www.youtube.com/watch?v=Zxxq30pFLsw

Byfondens Bestyrelse:

John Snedker – udpeget af Esbjerg Byråd
Eva Fisker – udpeget af Esbjerg Byråd
Helene Plet – udpeget af Akademisk Arkitektforening
Bent Krabbenhøft – udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling
Mette Slyngborg – udpeget af Sydvestjyske Museer
Lene Wolff Larsen – udpeget af Udlejningsforeningen Esbjerg og Ribe Bykerne Beboerforening
Peter Slot – udpeget af Ribe Bykernes Beboerforening 

Præmieringer 2011:

Præmieringer 2010:

Kontakt

 

Esbjerg Kommune - Byplan

 

Torvegade 74
6700 Esbjerg
Direkte Tlf.  76161366

byfonden@esbjergkommune.dk

 

© 2012 i Esbjerg Kommune