Esbjerg Kommunes byfond

Nomineringer 2016

Har du kendskab til nybyggeri, byrum, om- og tilbygninger, gårdrenoveringer eller ældre ejendomme, som er blevet renoveret, så de fremstår som et godt eksempel, så vil Esbjerg Kommunes Byfond gerne høre fra dig.

Det skal være eksempler, som har så høj arkitektonisk værdi, at de kan være en inspiration for andre.

Esbjerg Kommunes Byfond har 40 års jubilæum i 2016 og fonden vil på denne måde gerne markere 2016, som et særligt år.

Byfonden opfordrer hermed alle til at komme med emner i kommunen, som kunne komme i betragtning som præmieret i 2016.

Har du forslag til byggeri mv. i Esbjerg Kommune, der er taget i brug eller afslutte inden august 2016, og som du synes der skal præmieres, så send en mail til plan@esbjergkommune.dk senest d. 1. august 2016.

Esbjerg Kommunes Byfond er en selvejende institution, nedsat af Esbjerg Byråd, hvor bestyrelsen vælges af en række faglige organisationer samt af Byrådet hvert 4. år, svarende til byrådsperioden.

Byfondens formål:

At rådgive og støtte udvendige renoveringer på bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune og præmiere gode eksempler på nybyggeri eller renoveringer.

Økonomi:

Byfonden har pt. et årligt beløb til rådighed på ca. 400.000 kr. til tilskud, præmiering samt årsberetning. Bestyrelsen arbejder gratis.

Sponsorer:

En del af Byfondens midler kommer fra private sponsorer. Bidrag kan indsættes på Fondens konto i Sydbank 7701 051456-0.

Byfondens Bestyrelse:

John Snedker – udpeget af Esbjerg Byråd
Eva Fisker – udpeget af Esbjerg Byråd
Helene Plet – udpeget af Akademisk Arkitektforening
Bent Krabbenhøft – udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling
Mette Slyngborg – udpeget af Sydvestjyske Museer
Sigvald Urup – udpeget af Lokal- og landsbyrådene
Peter Slot – udpeget af Ribe Bykernes Beboerforening 

Præmieringer 2011:

Præmieringer 2010:

Kontakt

 

Esbjerg Kommune - Byplan

Lone Mikkelsen (Arkitekt MAA)

Torvegade 74
6700 Esbjerg
Direkte Tlf.  76161366

lomi@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune