Jobcenter Esbjerg

Jobcentret er din indgang til kommunen hvis du er arbejdsløs eller søger arbejdskraft.

Jobcentrets vigtigste opgaver er:

  • at hjælpe ledige i job
  • at hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere
  • at hjælpe personer uden for arbejdsmarkedet (tilbage) i job - evt. på nedsat tid og/eller med særlig støtte.

Oversigt over Jobcentrets tilbud til ledige

Udannelsesløft for ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse
Arbejde og arbejdsløshedsdagpenge i udlandet
Arbejdsløshed
Arbejdsløshedsdagpenge
Kontanthjælp 
Aktiveringstilbud til ledige
Uddannelses- og erhvervsvejledning  
Barselsdagpenge
Sygedagpenge
Sygemeldt hvad så?
Aktive tilbud til sygedag-pengemodtagere 
Ferie og feriedagpenge 
Fleksjob og skånejob
Revalidering            
Voksenlærling med tilskud 
Beskæftigelsesplan - hent den her

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg
Exnersgade 33, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 73 00
Mail: jobcenter@esbjergkommune.dk 

Postadresse: Torvegade 74, 6700 Esbjerg

 

© 2012 i Esbjerg Kommune