Jobcenter Esbjerg

Jobcentret er din indgang til kommunen hvis du er arbejdsløs eller søger arbejdskraft.

Jobcentrets vigtigste opgaver er:

  • at hjælpe ledige i job
  • at hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere
  • at hjælpe personer uden for arbejdsmarkedet (tilbage) i job - evt. på nedsat tid og/eller med særlig støtte.

Oversigt over Jobcentrets tilbud til ledige og virksomheder.
Du kan via nedenstående link læse mere om:

For borgere For virksomheder


Arbejde og arbejdsløshedsdagpenge
i udlandet

Feriekalender
- hent den her

Arbejdsløshed.
Arbejdsløshedsdagpenge. Kontanthjælp

 


Jobformidling.
Hotline for virksomheder.
Ny medarbejder.
Udenlandsk arbejdskraft
 


Aktiveringstilbud til ledige. Uddannelses- og erhvervsvejledning
 
 

Nyheder og nyhedsbreve,
Virksom - nyheder, der arbejder for dig

Barselsdagpenge. Sygedagpenge.
Sygemeldt hvad så?
Aktive tilbud til sygedag-pengemodtagere
 
 
Sygdom og refusion.
Regler for sygedagpenge
Ferie og feriedagpenge
Medarbejdere tilbage i job
efter sygdom.
Arbejdsgiveres opgaver
 
 
Fleksjob og skånejob
Tilskud til fastholdelse af handicappede. 
Tilskud til ansættelse i fleksjob. Tilskud til ansættelse af førtidspensionist
 
 
Revalidering
Tilskud til ansættelse af ledig. Mentorfunktion. Virksomhedspraktik
 
 

Voksenlærling med tilskud

 

Tilskud til voksenlærling
   

Beskæftigelsesplan -
hent den her

 

Varsling ved større afskedigelser
  

 

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg
Exnersgade 33, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 73 00
Mail: jobcenter@esbjergkommune.dk 

Postadresse: Torvegade 74, 6700 Esbjerg

 

HOTLINE for virksomheder

Mangler du en medarbejder? 
Rekruttering og opkvalificering - 76 16 75 00

Se og hør hvordan "Deres Blikkenslager" bruger Jobcenter Esbjerg
 

© 2012 i Esbjerg Kommune