Jobcenter Esbjerg

Jobcentret er din indgang til kommunen hvis du er arbejdsløs eller søger arbejdskraft.

Jobcentrets vigtigste opgaver er:

  • at hjælpe ledige i job
  • at hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere
  • at hjælpe personer uden for arbejdsmarkedet (tilbage) i job - evt. på nedsat tid og/eller med særlig støtte.

HOTLINE FOR VIRKSOMHEDER 
76 16 75 00

Mangler du en medarbejder? Rekruttering og opkvalificering

Se og hør hvordan "Deres Blikkenslager" bruger Jobcenter Esbjerg 

Oversigt over Jobcentrets tilbud til ledige og virksomheder.
Du kan via nedenstående link læse mere om:

For borgere For virksomheder


Arbejde og arbejdsløshedsdagpenge
i udlandet

Feriekalender
- hent den her

Arbejdsløshed.
Arbejdsløshedsdagpenge. Kontanthjælp

 


Jobformidling.
Hotline for virksomheder.
Ny medarbejder.
Udenlandsk arbejdskraft
 


Aktiveringstilbud til ledige. Uddannelses- og erhvervsvejledning
 
 

Nyheder og nyhedsbreve,
Virksom - nyheder, der arbejder for dig

Barselsdagpenge. Sygedagpenge.
Sygemeldt hvad så?
Aktive tilbud til sygedag-pengemodtagere
 
 
Sygdom og refusion.
Regler for sygedagpenge
Ferie og feriedagpenge
Medarbejdere tilbage i job
efter sygdom.
Arbejdsgiveres opgaver
 
 
Fleksjob og skånejob
Tilskud til fastholdelse af handicappede. 
Tilskud til ansættelse i fleksjob. Tilskud til ansættelse af førtidspensionist
 
 
Revalidering
Tilskud til ansættelse af ledig. Mentorfunktion. Virksomhedspraktik
 
 

Voksenlærling med tilskud

 

Tilskud til voksenlærling
   

Beskæftigelsesplan -
hent den her

 

Varsling ved større afskedigelser
  

 

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg
Exnersgade 33, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 73 00
Mail: jobcenter@esbjergkommune.dk 

Postadresse: Torvegade 74, 6700 Esbjerg

 

© 2012 i Esbjerg Kommune