Jordvarme

Læs om jordvarme

Du må ikke etablere eller ændre jordvarmeanlæg før Esbjerg Kommune har meddelt tilladelse. 

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg gælder for alle typer af jordvarmeanlæg, hvor jorden anvendes som varmekilde. Reglerne gælder derfor for såvel industrielle anlæg og for anlæg til private husstande.

Ansøgning om jordvarme

Jordvarmeanlæg kan udformes på forskellige måder, enten med typegodkendte plastslanger nedgravet vandret under terræn (horisontale anlæg), eller som boringer (vertikale anlæg).

Langt de fleste jordvarmeanlæg etableres som horisontale anlæg med nedgravede plastslanger i jorden med en gravedybde på maksimalt 5 m.

Til gengæld er der ikke etableret tilsvarende antal jordvarmeboringer, og det anbefales at kontakte Natur & Vandmiljø, inden der indsendes ansøgning om jordvarmeboring.

Ansøgningen skal indeholde

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en skitse/situationsplan som viser jordvarmeanlæggets placering på grunden i forhold til bygninger, skel og eventuelle boringer
  • en kopi af de eventuelle tinglyste deklarationer på matriklen
  • hvis der anvendes andre jordslanger end type PE40/SDR11 eller PE80/SDR17, skal der indsendes en dokumentation der viser, at slangerne er DS godkendte eller overholder standard EN 13244 eller EN 12201.
  • hvis der anvendes antikorrosionsmidler, eller andre tilsætningsstoffer, skal deklarationen vedlægges ansøgningsmaterialet

Hent:

Nedenstående skemaer kan hentes i enten Word eller PDF. Hvis du har et program der kan hente Word-filer, kan du skrive i skemaet inden du printer og underskriver. Ellers kan du vælge PDF-filen, som skal printes og udfyldes.

Ansøgning om jordvarmeanlæg:

Ansøgningsskema i Word eller Ansøgningsskema i PDF

Færdigmelding af jordvarmeanlæg:

Færdigmelding i Word eller Færdigmelding i PDF

Skema til årlig egenkontrol af jordvarmeanlæg:

Egenkontrol i Word eller Egenkontrol i PDF

Uheld med jordvarmeanlæg

Hvis ejeren eller brugeren af jordvarmeanlægget konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal Natur & Vandmiljø straks kontaktes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en evt. udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 17

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune