Spildevandsplan 2016-2021

Esbjerg Byråd har den
16. november 2015 vedtaget Spildevandsplan 2016-2021.

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Esbjerg Kommune.

Spildevandsplanen består af en tekstdel med tilhørende bilag. Derudover findes tillæg til spildevandsplanen, som enten er vedtagede, eller i høring.

 

Den digitale spildevandsplan

For at give borgere og andre interessenter nem adgang til informationer om spildevandsplanens betydning for den enkelte ejendom er Spildevandsplanens kort lagt ud i en digital version i Plansystem.dk, der kan du se om din ejendom ligger i et område der er tilsluttet spildevandsforsyningens kloaksystem og om der er planlagt ændringer i kloakeringsformen for området - Klik her for at se de digitale kort i plansystem.dk.
Du kan Søge din adresse frem (via Søg, en adresse) - vælg derefter (til venstre) Spildevandsplan vedtaget og aktiver Kloakopland vedtaget - marker i-knappen (øverst i menulinjen) og klik på din grund i kortet.

I spildevandsplanen er der stillet krav til befæstelsesgrader, nedsivning mm.., som et hjælpeværkstøj til overholdelse af disse krav er der udarbejdet et Notat til vurdering af befæstelsesgrader og nedsivningsmuligheder herunder beregningseksempler på overholdelse af befæstelsesgrader.

Tillæg til Spildevandsplanen:


Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 - for erhvervsområde Andrup Vest

Kortbilag

MV Screeningsskema


Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021. - For Havneøen ved Esbjerg Strand, Esbjerg Brygge og Tage Sørensens Plads

Kortbilag 1.  Eksisterende forhold

Kortbilag 2.  Planlagte forhold

MV Screeningsskema

 


Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for området Skråtoften, etape 2 i St. Darum

Kortbilag

MV Screeningsskema
 


Tillæg til Spildevandsplan 2016 - 2021 for regnvandsbassiner ved Store Darum

Kortbilag

MV Screeningsskema
 


Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for opstuvningsbassin ved Høe Bæk

Kortbilag 1 (areal til bassin)

MV Screeningsskema
 


Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for boligområder i Sønderris og område til klubhus i Hjerting

Kortbilag 1 Sønderris

Kortbilag 2 Kloakoplande i Sønderris

Kortbilag 3 Område i Hjerting

MV screeningsskema
 


Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for boligområder ved Borggårdsvej og Sjelborg Strandvej

Kortbilag 1 Tjæreborg

Kortbilag 2 Sjelborg

MV screeningsskema
Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021. - For regnvandsbassin i Bramming

Kortbilag

MV screeningsskema


 

Kontakt

Teknik & Miljø
Miljø
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
tlf. 76 16 16 16

miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune