Anmelde rotter

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du kontakte Din Forsyning på tlf. 74 74 74 74 eller få hjælp på Borgerservice og Biblioteket..

Læs om rottebekæmpelse

Ved mistanke om rotter bedes du venligst klikke på ovenstående link og anmelde rotter. Efter anmeldelse modtager du et kvitteringssvar og du får mulighed for at vedhæfte et billede (af et rottehul eller lign.).

Følgende gælder for rotteanmeldelse i:

  • Indendørs - ved rotter i opholdsrum, institutioner og fødevarevirksomheder vil der komme besøg af en rottebekæmper hurtigst muligt og senest kommende hverdag.
     
  • Udendørs, eller i rum hvor der ikke er risiko for kontakt til personer, vil du indenfor 8 dage (som regel hurtigere) få besøg af en rottebekæmper,
     
  • Landzone - der kører en gang ugentligt (dag til dag ved rotter indendørs). I området Ribe/Gredstedbro køres der om onsdagen og området Esbjerg/Bramming/Gørding køres der om fredagen. Du vil blive kontaktet inden besøget.

     

Ved spørgsmål til anmeldelse eller bekæmpelse af rotter kan du kontakte Din Forsyning på tlf.: 74 74 74 74

Udgifterne til bekæmpelsen er betalt over ejendomsskatten, hvad enten det drejer sig om private, virksomheder eller offentlige institutioner mm.. Der vil ikke blive opkrævet yderligere ifm. bekæmpelse.

Udgiften til udbedring af de skader som rotterne forvolder på en ejendom, samt udgiften i forbindelse med skader på ejendommens kloakanlæg, skal afholdes af ejeren.

Ejendomme i landzone får besøg hver andet år. Hvis der konstateres rotter på en ejendom vil det medfølge 3 ekstra tilsyn.

Bekæmpelse af rotter i byzone og sommerhusområder sker kun, hvis der sker anmeldelse af rotter.

Kun autoriserede rottebekæmpere må bekæmpe rotter med kemiske midler, derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

Kontakt

Teknik & Miljø
Industrimiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
Fax. 76 16 13 19

miljo@esbjergkommune.dk

 

© 2012 i Esbjerg Kommune
>