Hvornår får jeg hentet dagrenovation

Du har mulighed for at se, hvornår vi næste gang henter dagrenovation på din adresse.

Kan du ikke finde din egen adresse, er det, fordi du deler dagrenovationsmateriel med flere husstande.
Du finder information om tømning af jeres fælles materiel på den adresse dagrenovationsmateriellet er placeret.

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune