Støvende affald

Har du brug for at bortskaffe støvende affald - ex aske fra brændeovn og grill, støvsugerposer, slibestøv og lignende - er det vigtigt du pakker det forsvarligt ind, inden det kommer i din skraldespand.

Løst støvende affald er til stor gene for skraldemændene når de tømmer din skraldespand.
Når skraldemændene tømmer en beholder hvor aske ikke er i lukkede poser, står der en støvsky ud af renovationsbilen ved tømning. Det er til stor gene og sundhedsfare for skraldemændene.

Hjælp skraldemanden - aflever aske og andet støvende affald i lukkede poser.

Brug ex en plastpose og slå en knude på posen inden du kommer den i skraldespanden.

Vær opmærksom på brandfare - aske og kul skal være kold inden det pakkes ind.

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune