Frit valg af leverandør

Får du hjælp til praktiske opgaver, personlig pleje eller madservice i dit hjem, kan du frit vælge, om opgaven skal udføres af Esbjerg Kommune, af en privat leverandør, som kommunen har godkendt, eller af en person, du selv udpeger.

Læs på denne side om:

Hvem kan vælge leverandør?

Du kan vælge leverandør, hvis du får hjælp i dit hjem til praktiske opgaver, personlig pleje eller madservice.

Du kan ikke selv vælge leverandør, hvis du bor på plejehjem eller lignende.

Leverandører, som du kan vælge imellem

Godkendte leverandører

Leverandør Personlig pleje Indkøb Ren-
gøring
Tøjvask Mad-
service

Esbjerg Kommune
Sundhed & Omsorg
Esbjerg Kommunes Madservice

X X X X X
ABC Rengøring og Hjemmepleje
v/Ulla K. Petersen 
Frodesgade 46 
6700 Esbjerg
Tlf. 75 14 25 25
ulla@abc-ren.dk
www.abc-ren.dk
 X X X X  

Det Danske Madhus A/S
Tlf. 70 70 26 46
kundeservice@detdanskemadhus.dk
www.detdanskemadhus.dk

        X

Renés Køkken IVS
Tlf. 28 55 77 31
info@reneskoekken.dk
www.reneskoekken.dk/

        X

Samme leverandør til praktiske opgaver og personlig pleje

Hvis du er bevilget hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje, skal du vælge den samme leverandør til at udføre begge dele.

Omfanget af hjælpen er det samme, uanset om du vælger Esbjerg Kommune eller en privat leverandør.

En person, som du selv udpeger

Du har også mulighed for at vælge en person, som du selv udpeger. Der er regler for, hvem du kan ansætte, og hvordan. Kontakt Sundhed & Omsorg, Visitationen, hvis du ønsker flere oplysninger.

Sådan skifter du leverandør

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Sundhed & Omsorg, Visitationen.

Du kan opsige din nuværende leverandør med en måneds varsel fra udgangen af den igangværende måned.

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Visitationen
Tlf. 76 16 38 60, Telefontid: Mandag kl. 8.00 - 14.30, Tirsdag kl. 10.00 - 14.30, Onsdag - fredag kl. 8.00 - 14.30
Postadresse: Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Visitationen
© 2012 i Esbjerg Kommune